Spolek bubakov.net

317 471 380
 • Výše členského příspěvku od dubna 2021

  Od 1. 4. 2021 je výše členského příspěvku 290 Kč. Bližší informace byly zveřejněny v článku na konci minulého roku Zvýšení členského příspěvku

  Více informací
 • Dvě duhy na popravištěm

  V letošním roce uplyne 400 let od popravy na Staroměstském náměstí, nejviditelnějšího zúčtování s protihabsburskými odbojáři. Královská moc Ferdinanda II. byla v Čechách najednou více než cítit a započalo se také s rekatolizací …

  Více o knize
 • Nastavení ubnt antén

  V současné době probíhá rozesílání e-mailům některým našim členům, kteří využívají k připojení platformu Ubiquity , zkráceně UBNT. Jedná se hlavně o členy, kteří nemají správně nastavenu anténu. V e-mailech žádáme členy ...

  Více informací
 • Nevidím ani tmu

  Knižní rozhovory Aleše Palána budí pozornost prakticky vždy. Jeho rozmluvám s českými samotáři zachyceným ve dvou knihách Raději zešílet v divočině a Jako v nebi, jenže jinak (Magnesia Litera 2020 za publicistiku) se …

  Více o knize