317 471 380

Základní informace

Základní dokumenty

Členské příspěvky

  • výše měsíčního členského příspěvku 220 Kč; od 1.4. 2021 nově 290 Kč
  • splatnost měsíčního členského příspěvku na 10. den v měsíci, na který se platí.