317 471 380

Základní informace

Základní dokumenty

Členské příspěvky

  • výše měsíčního členského příspěvku na 220 Kč;
  • splatnost měsíčního členského příspěvku na 10. den v měsíci, na který se platí.