317 471 380

Luciferův efekt aneb Jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí

7. 7. 2017 Bubákov čte

Máme tu čest představit knihu autora, kerý se nesmazatelně zapsal do historie experimentem, jehož důsledky překonaly jeho původní očekávání a i po mnoha letech jsou neustále aktuální. Když Phillip Zimbardo v roce 1971 realizoval to, co se s odstupem času nazývá standfordským vězeňským experimentem, neměl ani tušení, jak ovlivnitelné je lidské jednání prostředím,  v němž se odehrává, a asi jen tušil, že normální lidé mohou dělat tak nenormální a bez znalosti kontextu odsouzeníhodné věci. A už vůbec netušil, že je toho všeho schopen i on.

Když jsem přemýšlel nad tím, jak vás nalákat na přečtení této zajímavé knihy, měl jsem trochu problém s tím, abych neprozradil mnoho. Ale to vlastně ani nejde, protože pro několik z Vás standfordský vězeňský experiment není níčím neznámým, někteří z Vás si informace vyhledáte na internetu a části z Vás se to ani netkne. Proč vlastně číst o experimentu ze sedmdestých let minulého století, v jehož rámci byli dobrovolníci z řad vysokošloských studentů zavřeni v simulovaném vězení a část z nich na sebe přijala roli vězňů a část roli dozorců? Proč číst o experimentu, který musel být pro krutost „dozorců“ ukončen po necelém týdnu namísto po 14 dnech? Proč o tom číst po tolika letech?

Možná pro to, že otázky, které si můžeme klást stále neztratily smysl. Možná, že má pro každého z nás smysl se ptát, zda dokážeme udržet svou osobní integritu i v jiném prostředí, než v jakém jsme zvyklí se pohybovat. Má smysl poznat lidskou zranitelnost, má smysl pohlédnout do zrcadla lidských, a tedy i našich, slabostí. Má smysl tak učinit s autorem, jenž je vnímavým průvodcem, který se po letech životních zkušeností vrací ke svému osobnímu selhání, jež ho potkalo jako vědce při snaze o vědecký pokrok. Možná to čtení má smysl i pro pochopení na první pohled nepochopitelného a odsouzeníhodného jednání jedinců, tey i nás samých. Třeba … a třeba pro někoho ne.

Miroslav Vachek


Kniha byla zařazena do programu Bubákov čte a byla věnována novostrašecké knihovně, kde si ji lze půjčit.


Luciferův efekt
Jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí

  • Autor: Philip Zimbardo
  • Nakladatel: Academia
  • Název v originálu: Lucifer effect
  • Překlad: Radek Kašpar a Marika Králíková]
  • ISBN: 978-80-200-2346-9
  • Rozsah: 625 stran
  • Rok vydání: 2014 (1. české vydání)
Zpět na výpis novinek