317 471 380

Hermor Lilia – Osamělý chodec (výbor z díla)

9. 2. 2018 Bubákov čte

V každé knihovně je vždy významným fondem regionální literatura. Nové Strašecí má regionálních osobností pěknou řádku, ale převažují hudebníci a výtvarníci, literátů mezi nimi mnoho není. Proto stojí za to, připomenout si každého, kdo se stal Novostrašečanem alespoň na chvíli, částí svého života, byť kratičkou. Takovou osobností je i František Bíbl, v prvorepublikové poezii známý pod pseudonymem Hermor Lilia a ve světě překladů z francouzštiny a angličtiny jako Jan Hart. Dalším jeho zájmem byla metapsychologie a esoterická učení (články pod jménem J. Ling).

Když pomineme jeho básnické a překladatelské dílo, i tak stojí František Bíbl za pozornost. Patří totiž mezi první významné československé statistiky. Své dvacetileté působení ve statistickém úřadu zúročil v objemné příručce Statistický přehled obyvatelstva. Mimo jiné byl i zdatným vyjednavačem. Jako člen československé delegace na Pařížské mírové konferenci dokázal snížit československý dluh po Habsburcích o značnou částku.

Vraťme se ale k jeho dílu básnickému. Byl vášnivým básníkem a všechny své 4 sbírky vydal nákladem vlastním v maličké tiskárně Jaroslava Šnajdra v Kladně (1917-1931; Řádky, Večery, Mysterion, Stíny). V jeho verších najdeme především impresionistické a dekadentní kousky, typické jsou pro něj zvukomalebná spojení a nádherné novotvary, zejména v prvních třech sbírkách. Ta čtvrtá je literárními vědci považována za „hlaváčkovskou v nejlepším slova smyslu“ – tesknou a líbivou, ale také méně novátorskou.

Náhoda v podobě závažné páteřní choroby jej svedla se sestřičkou z vinohradské nemocnice, Annou Thumovou, s níž se na sklonku života oženil a která o něj nespíše až do jeho skonu pečovala a nakonec tohoto básníka touhy a osamění nechala pohřbít v rodinném hrobě na novostrašeckém hřbitově (1932).

Nebojte se vstoupit do hájemství jeho slov a nechat se nést jejich tichou smutnou melodií, pro zimní večery obzvlášť vhodnou.

Div
Vzňaly se mladé, smaragdové šťávy
v drobounkých lístcích, útrobami hlíny
mocně letí samum života.
Kotouč slunce znovu zrozeného
jako něžná rytina je vtisknut
v mladistvou, skvoucí, rozteklou bělost
korony sálající blahem.
Nic, jak míjejí mne bytosti lidské,
sotva více vidím z nich nežli vlas,
úryvek tváře a vonný, drahý vlas,
rychlý přelud těla, cosi jako krok.
Vy zázraky sladké, v jejichž závojích,
v zdání hmoty, pod dubnovým sluncem
této teskné Maje,
žije zářivá, vědomá jiskra!
Proč jsme se probudili zde,
my všichni, udivený kruh,
v tomto blahém koutu nesmírnosti?
Jaký to kotouč hoří, hoří?

Iva Vachková


Kniha byla zařazena do programu Bubákov čte a byla věnována novostrašecké knihovně, kde si ji lze půjčit.


Osamělý chodec : (výbor z díla)

  • Autor: Hermor Lilia
  • Nakladatel:  Dybbuk
  • ISBN: 978-80-86862-58-3
  • Rozsah:  115 stran
  • Rok vydání: 2008
Zpět na výpis novinek