317 471 380

MASTAI, E., Dnešek není naposled

8. 6. 2018 Bubákov čte

Předesílám, že nejsem zdatná ve fyzice. Ten, kdo je, by se mnou totiž mohl velmi dlouze polemizovat a hádat se, jak si Elan Mastai může takhle vymýšlet a jak mu to projde a ještě se z jeho knihy Dnešek není naposled stane bestseller. Pro objasnění úvodu: Mastaiova knížka je příběh o cestování časem. Nutně tedy naráží na porušení nám doposud známých fyzikálních zákonů a já věřím, že kdyby ji četl někdo jiný, může ji brát za trestuhodné vršení nepodložených teorií o fungování času.

Síla Mastaiovy knížky je ale v něčem úplně jiném, než v ověřování fyzikálních teorií. New York Post o Dnešku není naposled napsal: „S nádechem sci-fi, ale zároveň půvabná komedie o rodině a přátelství.“ A podle mě tu právě o to jde – o podstatu lidského přemýšlení a prožívání a, byť to zní jako klišé, také o podstatu lidského štěstí.

Hlavní hrdina Tom Barren má možnost žít díky cestování v čase hned v několika možných realitách. (Nejde tu totiž o přesuny do dávné minulosti nebo budoucnosti, ale o porušení časového kontinua, a tedy změnu současnosti. Zjednodušeně se dá říct, že Tom prožívá třikrát stejný časový úsek, ale třikrát jinak.) Při těchto třikrát různých prožitcích, nota bene ještě „okořeněných“ proměnou Tomovy osobnosti (i jména) v kontextu nových životních okolností, dospívá Tom k tomu nejlidštějšímu poznání, že totiž nic nemůže nahradit opravdový vztah a rodinu. Pro život si tedy paradoxně nevybere svět neomezených možností s nekonečným a zcela ekologickým zdrojem energie, ale svět, ve kterém našel svou rodinu a svou lásku.

Elan Mastai je uznávaný kanadský scénárista, román Dnešek není naposled je jeho literární debut. Mohli bychom tedy přimhuřovat oči a trochu povýšeně mluvit o nedostatcích prvotiny. Troufám si ale říct, že si to pro tentokrát můžeme odpustit. Setkáváme s čtivým, chytrým, nápaditým, a nutno říct, že překvapivě i přehledným (vzhledem k tématu knihy je to chvályhodné) literárním dílem. V mnoha směrech jde o literaturu inspirující a směřující k ne úplně nečekané, nicméně vydařené pointě, která celý příběh okoření a dodá mu nový kontext. Román je členěn do kratičkých kapitol, které mohou připomínat právě filmové střihy a z filmové zkušenosti autora vyplývá také zařazení „rekapitulujích“ částí, jakýchsi opakovaných záběrů, které nezdržují, ale vypichují důležité okamžiky („záběry“), na které autor navazuje v další kapitolách knihy. Ocenila jsem i jazykovou stránku, avšak za jeden z nejnosnějších nápadů považuji autorovu volbu napsat román formou dialogu se čtenářem. Zvolená forma totiž zcela přirozeně nabízí možnost se v příběhu vracet, zveřejnit komentáře k ději či ostatním postavám, ale i chápat vnitřní motivace hlavní postavy, a také příběh smysluplně uzavřít.

Knížka Dnešek není naposled mě mnohokrát donutila zamýšlet se nad daností či proměnlivostí světa, ve kterém žiju, i nad zodpovědností jedince za podobu celého světa. Přemýšlela jsem nad okolnostmi, které utvářejí mne samou. – Je to, co považujeme za samozřejmou a neměnnou součást sebe sama, opravdu nezávisle platné bez ohledu na okolnosti reality, ve které žijeme? Myslím, že právě přesah veskrze jednoduchého příběhu až k těmto obecným otázkám je to, co z knížky Elana Mastaie Dnešek není naposled dělá nejen bestseller, ale v neposlední řadě součást literární historie.

Martina Černá


Kniha byla zařazena do programu Bubákov čte a byla věnována novostrašecké knihovně, kde si ji lze půjčit.


Dnešek není naposled

  • Autor: Elan Mastai
  • Nakladatel: Knižní klub
  • ISBN: 978-80-242-5882-9
  • Název v originálu: All Our Wrong Todays
  • Překlad: Jiří Engliš
  • Rozsah:  384 stran
  • Rok vydání: 2017 (1. české vydání)
Zpět na výpis novinek