317 471 380

Průvodce neklidným územím – Příběhy českého výtvarného umění 1900-2015

17. 12. 2018 Bubákov čte

Co je to za knížku?

Knížka o výtvarném umění oceněná v soutěži Nejkrásnější české knihy roku.
Knížka, jejíž autoři se o umění dlouhodobě a odborně zajímají, nebo ho sami tvoří.
Knížka, která velmi lidsky, poutavě a čtivě vysvětluje odborné a často těžko pochopitelné souvislosti mezi vývojem české historie a českého umění po roce 1900.
Knížka,která nabízí čtenáři hru, vzdělání, možnost pochopit a posunout své vnímání výtvarného umění, i drby (pravda – třeba i několik desítek let staré).
Knížka plná obrázků a námětů, kudy se vydat za dalšími obrázky.
Knížka, kterou můžete číst celý život.

Kdo to napsal?

Autory jsou kurátor Ondřej Horák a výtvarníci David Böhm a Jiří Franta.

Ondřej Horák se snaží dlouhodobě přibližovat srozumitelnou formou moderní a postmoderní umění široké veřejnosti. Můžeme se o tom přesvědčit již v předchozí knížce Proč obrazy nepotřebují názvy, jejímž je spoluautorem. Předností Ondřeje Horáka je hluboké porozumění umění, ale také jeho divákům. Díky tomu se vyhýbá teoretizování a nefunkčnímu zobecňování autorů i děl výtvarného umění minulého i současného století. Místo toho volí jiný způsob – stává se čtenářovým průvodcem na cestě od umělce k umělci, od díla k dílu, od události k události. Připadáme si spíš, jako bychom vyrazili na dovolenou, jen místo pamětihodností a turistických atrakcí na nás čekají umělecká díla a jejich autoři. A podobně jako na dovolené máme s sebou Průvodce, kde se dočteme zajímavosti, příběhy a souvislosti vztahující se k viděnému. A také získáme „mapu“, kam se vydat dál.

Výtvarná stránka knihy je její výraznou, nedílnou a s textem rovnocennou součástí publikace. Nejde o sbírku reprodukcí, ale o svébytné ilustrace a komiksy, kde zkušení a ocenění výtvarníci rozšiřují, zpřesňují nebo zdůrazňují informace, pocity či souvislosti obsažené v textu. Ilustrace dělají z Průvodce neklidným územím samo o sobě výtvarné dílo.

Jak Průvodce neklidným územím funguje?

„Není to akademický přehled umělců a jejich děl. Jedná se naopak o osobní výběr a čistě autorské zpracování. Řadu pojmů nevysvětlujeme, reprodukce děl, o kterých mluvíme, v něm nenajdete. Pokud vás zajímají, budete si je muset dohledat sami.“

Připadá Vám to nefér? Nenechte se mýlit. Právě tímto přístupem jste byli povýšeni z obyčejného čtenáře na diváka, příjemce či vnímatele tzv. moderního a postmoderního umění. Bez kontextu dějinných událostí, vývoje společnosti i umění samotného se totiž při reflexi uměleckého díla z doby po roce 1900 skutečně neobejdeme. K pochopení současného umění je potřeba znát kontext. Proto si autoři knihy, jež má složitost a nepochopitelnost současného umění přiblížit širší veřejnosti, tento přístup nejen mohou, ale dokonce mají dovolit.

Komu je kniha určena?

Určitě všem, kteří se o umění skutečně zajímají. Všem, kteří nerozumějí tomu, „co se stalo s uměním za posledních sto let“. Aktivním čtenářům, kteří se nebojí doplnit si informace z jiných zdrojů. Čtenářům, kteří se nevylekají, pokud textu, obrázkům, humoru nebo narážkám nerozumějí hned, a s gustem si počkají, až jim nepochopená připomínka autorů o pár stránek dál dojde. Těm, kteří se alespoň trochu orientují ve vývoji českého území a jeho okolí ve 20. a 21. století. Hledačům někdy skrytých a neznámých souvislostí mezi vývojem člověka, národa, umělce a umění.

Co se mně na knize líbí?

Její osobitost. Není to nudný výklad, čte se spíš jako časopis. Jsou to útržky uměleckých událostí seskládané do časové osy. Nabízí spoustu prostoru pro samostudium. Je spíše inspirací pro vlastní – tj. osobní – přístup a poznání umění a umělce, než učebnicí s vysvětlivkami. Je odvážná, hravá, neúplná, zvláštní.

Co se mi na knize nelíbí?

Totéž. Někdy si stejně jako současný výrazný umělec Krištof Kintera říkám „Vo co tady de?“ a byla bych radši, kdyby mi to autoři polopatě vysvětlili, než abych si to musela zase dohledat sama!

A co na závěr?

„Jednotlivé události nebo jména umělců v našem průvodci označují místa, jež stojí za to prozkoumat. Jsou jako turistické značky. Mezi každou z nich se ale rozprostírá nejroztodivnější území, stejně jako mezi jednotlivými umělci nebo událostmi. Pokud začneme vnímat tyto přirozené proměny krajiny, pak do sebe začne všechno zapadat. A ještě před chvílí málo pochopitelná cesta mezi uměním z konce 19. století a uměním počátku 21. století začne dávat smysl. Pokud je tedy smysl tím, co od umění očekáváme.“

(Všechny citace čerpám z Průvodce neklidným územím.)

Martina Černá


Kniha byla zařazena do programu Bubákov čte a lze si ji půjčit novostrašecké i rudské knihovně.


Průvodce neklidným územím
Příběhy českého výtvarného umění 1900-2015

  • Napsal: Ondřej Horák
  • Ilustrace: Jiří Franta, David Böhm
  • Nakladatel: Labyrint
  • ISBN: 978-80-87260-84-5
  • Rozsah:  248 stran
  • Rok vydání: 2016
Zpět na výpis novinek