317 471 380

Homo Deus

26. 4. 2019 Bubákov čte

‚Homo Deus‘, pokračování Harariho bestselleru z roku 2013 ‚Sapiens – Úchvatný i úděsný příběh lidstva‘, představuje několik vizí toho, jak homo sapiens zatouží být homo deus, povýšit sám sebe na úroveň bohů.

Hned ve druhé kapitole Harari popisuje vývojové fáze vztahu člověka a zvířete. Rostliny i živočichové byli umlčeni během zemědělské revoluce, následná vědecká revoluce umlčela i bohy a nastal tak otevřený prostor pro samotného člověka. Ten rozluštil zákony fyziky, chemie i biologie, čímž získal nebezpečnou moc bez závazků a šanci jednat především ve svůj prospěch.

Je ale člověk skutečně něco víc než jiná zvířata? A je právě tohle sobecké a neohleduplné jednání ta cesta, kterou je správné se ubírat? Jak však sám autor v závěru knihy píše, navrhuje pouze možnosti, své úvahy a teorie, ve které se svět může, ale nemusí, proměnit, bez jistého výsledku. Své myšlenky se nesnaží prosadit a podat jako konečné, neboť ani sám autor není schopen jasně předpovídat, co všechno člověk ve spolupráci s technologií ještě všechno v blízké i vzdálenější budoucnosti dokáže.

Na rozdíl od Sapiens nepůsobí kniha tak čtivě, především ve své druhé polovině. Navíc její první část se poměrně obsáhle odkazuje na to, co již bylo řečeno v Sapiens, a pro čtenáře, který pozorně četl právě první díl, může zpočátku působit až nudně. Nicméně čas strávený ve společnosti této knihy určitě není časem ztraceným. Každý z nás dostane možnost se zamyslet nad tím, který z mnoha scénářů blízké i vzdálenější budoucnosti, jež kniha nabízí, mu je blízký a případně jak může změnit své chování, priority, rozhodování i pouhé myšlení vůči tomu, co mu blízké není, a chtěl by, byť jen malou měrou, přispět k zabránění naplnění těchto vizí.

Jana Civínová


Kniha byla zařazena do programu Bubákov čte a lze si ji půjčit novostrašecké i rudské knihovně, do nichž byla věnována.


Homo Deus
Stručné dějiny zítřka

  • Autor: Noah Yuval Harari
  • Nakladatel: Leda
  • ISBN: 978-80-7335-502-9
  • Název v originálu: Homo Deus – A brief history of tomorrow
  • Překlad: Alexander Tomský a Anna Pilátová
  • Rozsah:  432 stran
  • Rok vydání: 2017
Zpět na výpis novinek