317 471 380

Informátoři na Facebooku v judikatuře Ústavního soudu

6. 6. 2019 Legislativa

Na stránkách Ústavního soudu České republiky se objevila zajímavá tisková zpráva, která se do jisté míry týká prolomení soukromí na uzavřených facebookových diskusích bez povolení soudu. Může k tomu dojít prostřednictvím policejního informátora. Zmíněná tisková zpráva informuje o nálezu III. ÚS 3564/18, v němž se mj. praví:

Ústavní soud v obecné rovině konstatuje, že na základě § 72 zákona o policii lze získat tzv. printscreeny ze sociální sítě od informátora (§ 73 daného zákona). Jejich opatření touto cestou přitom nevyžaduje soudní příkaz či souhlas, neboť taková podmínka není v zákoně stanovena. Sám původce informace sdělované po sociálních sítích si může předem učinit obrázek, jakému okruhu subjektů informaci poskytuje či jaký okruh subjektů se může s informací seznámit a případně tuto informaci poskytnout někomu dalšímu, včetně policie. S ohledem na tuto skutečnost není z ústavního hlediska nutné podmiňovat předchozím či následným soudním souhlasem oprávnění policie získat informaci šířenou po sociální síti od adresáta této informace (informátora). To, že původce informace neví, že mezi subjekty, jimž informaci poskytuje, je policejní informátor, je v daném ohledu nepodstatná, naopak jde o podstatu zákonného institutu informátora.

Zdroje:

Zpět na výpis novinek