317 471 380

Dopravní hřiště – 12.-13.6.2019

26. 6. 2019 Akce

Ve dnech 12.6 a 13.6. Spolek bubakov.net pro žáky 1. stupně novostrašecké základní školy připravil Dny dopravní výchovy. Mobilní dopravní hřiště vyrostlo na hokejbalovém stadionu (hokejbalu díky za zapůjčení svého „svatostánku“). Děti se postupně seznamovaly s pravidly bezpečného přecházení na přechodu, jezdily na kolech a koloběžkách a zkoušel si upevnit znalosti značek a chování na silnici.

Součástí byla i hra na policisty, kdy vybraní žáci kontrolovali správnost přecházení, dodržování značek, zastavení na STOPku či červenou na semaforu. Na hříšníky čekala pokuta v podobě razítka na ruku. Kdo měl 3 razítka, přestal jezdit a stal se pouze chodcem.

Spolek bubakov.net děkuje:

  • Městské policii Nové Strašecí, která přivezla ukázkově vybavené kolo, které dětem předvedla, probrala s nimi zásady jízdy na kole, chodníku a cyklostezce.
  • Policii České republiky (místnímu oddělení), která s dětskými policisty chodila po dopravním hřišti a dbala na hladký průběh celé akce.

Podle reakcí dětí a učitelského sboru se akce podařila :). Máme radost.

Zpět na výpis novinek