317 471 380

Katedrála viditelná a neviditelná

5. 7. 2019 Bubákov čte

Rozsáhlá monografie o svatovítské katedrále pojednává nejen o jejím stavební vývoji, ale i dění kolem ní a v ní. A že je o čem psát! Vždyť od její dostavby uplyne letos teprve 90 let. Popis bezmála tisíceletého vývoje od rotundy sv. Víta až k dnešní katedrále je doprovázen mnoha fotografiemi i počítačovými vizualizacemi. To vše umožní čtenáři, aby si lámal hlavu nad otázkou, zda bylo správné katedrálu mohutně dostavit, jak se tomu stalo na přelomu 19. a 20. století, nebo ponechat v relativně původním skromnějším, ale za to historicky autentickém stavu.

Místo, kde katedrála vyrostla prošlo svým vývojem a pro někoho, kdo se o stavební vývoj areálu Pražského hradu, jehož je katedrála integrální součástí, dosud moc nezajímal, kniha přinese mnoho překvapení.

Na jaké témata se můžete těšit: historie předchůdců katedrály, práce Matyáše z Arrasu a Petra Parléře, kamenické značky, nástroje a stroje využívané při stavbě katedrály, sochařská výzdoba (tj. i triforia, chrliče i maskaróny), mozaika Posledního soudu, vývoj kaple sv. Václava, vznik a zánik kaple sv. Vojtěcha na západní straně katedrály, stavební vývoj od renesance po současnost, činnost Jednoty pro dostavění chrámu sv. Víta, změny akustiky, příběhy varhan, vitarje a vitráže, náhrobky, hrobky a další.

Čtenáři novostrašecké knihovny tak budou mít možnost porovnat tuto publikaci s knihou Jiřího Kuthana a Jana Royta Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha: Svatyně českých patronů a králů, která se v programu Bubákov čte objevila před rokem, byť vyšla již v roce 2011.

Další upoutávka na knihu vyšla v Lidových novinách 18.5.2019 a je dostupná na serveru lidovky.cz – Tajemství pražské katedrály. Impozantní stavba, která vzbuzuje mnoho otázek.

Mirek Vachek


Kniha byla zařazena do programu Bubákov čte a byla věnována novostrašecké knihovně, kde si ji lze půjčit.


Katedrála viditelná a neviditelná

  • Autoři: Jana Maříková-Kubková a kol.
  • Nakladatel: Hilbertinum a Archeologický ústav AV ČR
  • ISBN: 978-80-905659-0-6
  • Rozsah: 928 stran
  • Rok vydání: 2019
Zpět na výpis novinek