317 471 380

Tři patra

22. 11. 2019 Bubákov čte

Nevím, čím to je, ale izraelská literatura mě baví. Možná mám to štěstí, že sítem překladů proběhne opravdu jen to nejkvalitnější a já tak mohu lehce nabýt pocitu o její vyšší úrovni oproti jejímu českému protějšku. Každopádně mám ovšem štěstí na literaturu, která v sobě nese odkazy na nádhernou vážnou hudbu. Zatímco v Rudém kříži se jednalo o Liszta, v této knize přišel na řadu Strass i Chopin. Na podzimní a zimní večery jde o milou pobídku k omývání uší tóny, které nevyluzují youtubeři ale umělci. Ale to rozhodně není hlavním přínosem této knihy.

Tři patra jsou tři samostatné příběhy, z jejichž součtu vzniká osobitý román. Tři příběhové linie pojí dům, v němž jejich vypravěči bydlí, využívají freudovskou symboliku:

Encyklopedie myšlenek mi pomohla rozpomenout se, že v prvním patře sídlí naše pudy a vášně, tedy id. Prostředním patře sídlí naše ego, které funguje jako prostředník mezi tím, co máme chuť udělat a realitou. A ve třetím patře přebývá Jeho Výsost superego neboli nadjá, které nás s přísnou tváří volá k zodpovědnosti a požaduje, abychom brali v potaz dopad svých činů na společnost. (s. 170)

Tři různé příběhy z různých pater, z pohledu vypravěčů v různých životních rolí – manžel, manželka, vdova – přinášejí zajímavý pohled na etapu vyspělosti, vnímavosti a odpovědnosti na příkladech každého z vypravěčů. Tři formy osamělosti se promítnou i do způsobu, jak se ze svého aktuálně prožívaného úzkosti vyzpovídat – napěchování bolu příteli tváří v tvář, psaní dopisu, na nějž se neočekává odpověď (přesto se v ní doufá) a nahrávání vzkazu do záznamníku již mrtvému manželovi. Tři různé příběhy řešící rodinné vztahy přinášejí někdy předvídatelné vyústění, ale někdy zase ne. Asi tak jako život sám. Exceluje zde přílišná výbušnost, svalování viny na druhého, přílišná podezřívavost či vzrušující představivost, osamělost i pocit zodpovědnosti nebo náhled na život a jeho rekapitulace s přiznáním si vlastních chyb a lží určené své mysli pro lepší žití se sebou samým.

V jakém patře se nacházím já sám?

Mirek Vachek


Kniha byla zařazena do programu Bubákov čte a lze si ji půjčit v novostrašecké i rudské knihovně, do nichž byla věnována.


Tři patra

  • Autor: Eškol Nevo
  • Nakladatel: Garamaond
  • Originál: Šaloš komot
  • Překlad: Lenka Bukovská
  • ISBN: 978-80-7407-457-8
  • Rozsah: 240 stran
  • Rok vydání: 2019
Zpět na výpis novinek