317 471 380

Poslušnost vůči autoritě

3. 1. 2020 Bubákov čte

Zdá se, že éra slavných psychologických experimentů je věcí minulou. Nynější etické normy by zřejmě neumožnily ani opakování některých legendárních, natož nějakých nově navržených. Stanfordský vězeňský experiment se již na těchto stránkách objevil v rámci upoutávky na Zimbardův Luciferův efekt a nyní došla řada na další, neméně slavný. Experimenty Stanleyho Milgrama (1933 – 1984) patří do pokladnice zdrojů poznání sociální psychologie. Mnoho studentů humanitních věd o nich slyšelo, ale zřejmě jen nemnoho z nich mělo tu možnost se s nimi seznámit podrobněji. Tento americký sociální psycholog mj. proslul i coby autor experimentu „malého světa“, v němž prokázal, že libovolná dvojice obyvatel USA lze propojit prostřednictvím v průměru 6 osob. Nicméně kniha, o níž se dnes chci zmínit, je již podle názvu o něčem jiném.

V roce 1963 byla v 2. světová válka relativně nedávnou událostí a svět se teprve vzpamatovával z jejích hrůzností a hledal odpovědi na to, jak bylo možné dosáhnout poslušnosti tak velkého množství lidí při vyhlazovacích akcích namířených proti příslušníkům židovského etnika či jiných skupin obyvatelstva (homosexuálové, Rómové apod.). Předpokládalo se, že něco podobného by se v USA stát nemohlo kvůli kulturním a historickým odlišnostem. Nicméně po Milgramových pokusech si s ničím takovým nemůže být jistá žádná vyspělá kultura. Vždyť podřizování se autoritě je jedním ze základních stavebních kamenů světové civilizace. Poslouchat autoritu učíme své potomky od narození a i civilizační zdroje morálky (např. Bible) jsou plné příkazů autorit. Poslouchání autority máme prostě v sobě, a to, jak moc, právě pomohly poodhalit Milgramovy experimenty.

V knize je možné se seznámit s různými obměnami experimentu, při nichž měli „učitelé“ trestat neznalosti svých „žáků“ udílením elektrických šoků. To, že „žáci“ byli najatí herci, kteří simulovali chování při elektrošocích při různých úrovní napětí, „učitelé“ nevěděli, a přesto byli ochotni za určitých podmínek „napálit“ do svých „žáků“ smrtící dávku elektrického proudu. Zajímavé je sledovat, za jakých podmínek je autorita vyslyšena, i když je její příkaz v rozporu s morálním postojem „učitele“ a za jakých byla její moc oslabena. V tomto ohledu je kniha přínosná jak pro budoucí diktátory, tak pro revolucionáře, ale i běžné lidí, kteří se chtějí zamyslet nad tím, jak moc je jejich svobodná vůle omezována. Prostě čtení pro každého.

Mirek Vachek


Kniha byla zařazena do programu Bubákov čte a lze si ji půjčit v novostrašecké i rudské knihovně, do nichž byla věnována.


Poslušnost vůči autoritě
Experiment, který zpochybnil lidskou přirozenost

  • Autor: Stanley Milgram
  • Nakladatel: Portál
  • Originál: Obedience to Authority
  • Překlad: Hana Antonínová
  • ISBN: 978-80-262-1238-6
  • Rozsah: 240 stran
  • Rok vydání: 2017
Zpět na výpis novinek