317 471 380

Po prázdninách…

4. 9. 2020 Bubákov čte

Po prázdninách nadešel čas trochu provětrat naše zásoby knižních titulů, které se trochu zasekly u autorů našich upoutávek, popř. přidat ještě knihy, které se objevily tak trochu mimoděk.

Opat Bylanský a obrazy zlatokorunské školy
Osvícenství zdola v okrsku světa
Že je naše země plná paradoxů asi nikdo rozporovat nebude. Zde je ovšem jeden z méně známých dokladů, že tomu tak opravdu je. Cisterciácké kláštery byly původně zakládány na odlehlých místech, aby mniši nebyli laiky vyrušováni při dodržování přísné askeze. To však již v 18. století dávno neplatilo. A když na konci vlády Marie Terezie vstoupila v platnost povinná školní docházka, byla škola ve Zlaté Koruně prakticky vzorová. Používala na svou dobu pokrokové metody (praktické práce v ní nechyběly), nebála se využít obrazový materiál inspirovaný Komenského Světem v obrazech (Orbis pictus) a v jejich portrétní galerii významných osobností nechyběl ani Jan Hus či Jeroným Pražský. Přesto tato osvícená škola byla na počátku osvícenství roku 1785 spolu s klášterem na základě jiného císařského výnosu poslána do hlubin minulosti.
Kniha prozatím nebyla zakoupena ani do jedné ze spolupracujících knihoven, ale můžeme tak na základě čtenářského zájmu učinit v budoucnosti.
(BELŠÍKOVÁ, Š., GAŽI, M., HANSOVÁ, J.: Opat Bylanský a obrazy zlatokorunské školy: Osvícenství zdola v okrsku světa. Praha: NPÚ, 2013. 288 s. ISBN 978-80-85033-51-9.)

Robert Šlachta
Třicet let pod přísahou
Bývalý ředitel Ústavu pro odhalování organizovaného zločinu a náměstek Odboru pátrání Celní správy ČR formou rozhovoru s předním českým novinářem Josefem Klímou hovoří o kauzách, které jsou s jeho jménem spjaty. Kniha se dočkala několika dotisků a půjčit si ji můžete např. v novostrašecké knihovně.
(KLÍMA, J., ŠLACHTA, R., Robert Šlachta: Třicet let pod přísahou. Praha: Universum, 2020. 376 s. ISBN 978-80-242-6576-6.)

Umyvadlo plné vajglů
Nepřípadné glosy k evangeliu sv. Marka
Nikdy bych si nepomyslel, že budu schopen přečíst nějaké evangelium a ještě se přitom pobavím. Michal Šanda způsobil opak. Jeho kniha je plná vtipu i vážnosti. Levá stránka je vyhrazena Evangeliu podle sv. Marka z bible kralické a pravá strana glosám ke slovům či části textu ze strany levé. Poznámky jsou to možná místy nepřípadné, ale místy naopak. Pokaždé vás však příjemně vytrhnou. Však uvidíte, knihy můžete kdykoliv novostrašecké knihovně vrátit…
(ŠANDA, M.: Umyvadlo plné vajglů: Nepřípadné glosy k evangeliu sv. Marka. Praha: Dybbuk, 2020. 144 s. ISBN 978-80-7438-227-7.)

Mirek Vachek

Zpět na výpis novinek