317 471 380

Svatá hlava

18. 9. 2020 Bubákov čte

To, co čtenáře okamžitě upoutá na této knížce, je jazyk. Autorka Hana Lehečková se nechala inspirovat „stylem“ neškolených blogerů. Chybí interpunkční znaménka, logické dělení celků i jakákoli významnější struktura myšlenek. Text plyne, stává se z něj proud, který prochází hlavou hlavního hrdiny. V podání Hany Lehečkové však tento zdánlivě nahodilý tok získává na smyslu a přibližuje čtenáři obraz života člověka, který je odsunut na kraj – společensky, finančně a taky intelektově. I on však má své potřeby, touhy, vidění světa, i on cítí radost, ale především křivdy a nedostatek. Je pro něj složité se v tomhle světě vyznat, analyzovat hlouběji svou situaci, udělat sebereflexi. Nejjednodušší je najít viníka mezi těmi, co jsou nejblíž – ať je to matka, babička, sousedi.

Pozorování Hany Lehečkové není dehonestujícím pohledem na lidi na okraji, její text je plný pochopení a jakéhosi smutku z nemožnosti vymanit se z nepřehledné sítě okolního světa, která se víc a víc stahuje. Není jiná cesta, než se pokusit v ní žít.

Čtení Svaté hlavy je místy zábavné, místy mrazivé a skoro pořád bezvýchodné. Přesto si text nějakým záhadným způsobem čtenáře drží a je pro něj paradoxně uklidňující.

Blázni byli v minulosti často považováni za boží stvoření, která se neohlížejí na to, co o nich řekne společnost a která jednají na základě svého specifického rozhovoru s Bohem. I hlavní hrdina knihy Hany Lehečkové je takový. Sám sebe považuje za středobod vesmíru a z tohoto východiska poměřuje celý svět, resp. sousedy, kulturní dům, vesnici a nedaleké město.

Svatá hlava je kniha o neschopnosti nahlédnout svůj život v širším kontextu, racionálně řešit přicházející problémy a pomoci sám sobě. Myslím, že každý z nás se v tomhle příběhu dokáže tu a tam najít. Hana Lehečková, byť mladá autorka, projevuje v této knize překvapivou znalost lidské duše.

Zuzana Vojtíšková

Hana Lehečková s novelou Svatá hlava se stala laureátkou Ceny Jiřího Ortena za rok 2020.


Kniha byla zařazena do programu Bubákov čte a byla věnována novostrašecké a rudské knihovně, kde si ji lze půjčit.


Svatá hlava

  • Autor: Hana Lehčková
  • Nakladatel: Vyšehrad
  • ISBN: 978-80-7601-101-4
  • Rozsah:  224 stran
  • Rok vydání: 2019
Zpět na výpis novinek