317 471 380

On-line vzdělávací programy pro školy

11. 11. 2020 Akce

Spolek bubakov.net ve spolupráci s Muzeum hlavního města Prahy připravil pilotní projekt on-line vzdělávacích programů pro žáky základních škol. Věříme, že budou nejen zpestřením, ale i přínosem pro vzdělávání v našem regionu. Programy se uskuteční na platformě, kterou daná škola využívá. Základním školám z Nového Strašecí, Lánů, Stochova, Řevničova a Mšece hradí veškeré náklady Spolek bubakov.net.

I. stupeň ZŠ

Vánoce našich prababiček – od 30. 11. 2020
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace
Časová náročnost: 45 minut

V dialogu s lektorem se žáci seznámí se štědrodenními zvyky v polovině 19. století. Lektor se je pokusí zapojit do narativní pantomimy, žáci roztřídí skupinu předmětů na vánoční a nevánoční, společně se staví betlém. Po dohodě s učitelem je nmožné navázat výrobou zvykoslovného předmětu svět (pomůcky: jablko, špjele či párátka, rozinky, barevné nebo bílé papírky).

II. stupeň

Středověký dům – od 18. 11. 2020
pro žáky 6. ročníku ZŠ
Vzdělávací oblast: Dějepis
Tematický okruh: struktura středověké společnosti, funkce jednotlivých vrstev; kultura středověké společnosti
Časová náročnost: 45 minut

Lektor žáky seznámí s typizovanou podobou středověkého městského domu. Během hodiny žáci porovnávají nynější bydlení se středověkým, hledají shody a rozdíly. Lektor jim představí vybrané předměty z vybavení středověké domácnosti a ze zařízení středověkého městského domu.


Barokní sloh na příkladu Svatomikulášské městské zvonice – od 24. 11. 2020
pro žáky 7. ročníku ZŠ
Vzdělávací oblast: Dějepis, Výtvarná výchova
Tematický okruh: barokní kultura a osvícenství
Časová náročnost: 45 minut

Na příkladu Svatomikulášské městské zvonice seznámí lektor žáky s významnou barokní stavbou v Praze. V interakci s lektorem se žáci seznámí s názvoslovím barokních architektonických prvků. Kromě toho navštíví v tuto chvíli nedostupnou památku a aktivně se účastní prohlídky vybraných prostorů věže.


Gotický sloh na příkladu Staroměstské mostecké věže – od 24. 11. 2020
pro žáky 6. ročníku ZŠ
Vzdělávací oblast: Dějepis, Výtvarná výchova
Tematický okruh: kultura středověké společnosti – románské a gotické umění a vzdělanost
Časová náročnost: 45 minut

Na příkladu Staroměstské mostecké věže seznámí lektor žáky s významnou gotickou stavbou v Praze. V interakci s lektorem se žáci seznámí s názvoslovím gotických architektonických prvků. Kromě toho navštíví v tuto chvíli nedostupnou památku a aktivně se účastní prohlídky vybraných prostorů věže.


Proč slavíme Vánoce – od 30. 11. 2020
II. stupeň ZŠ
Vzdělávací oblast: Dějepis, Výchova k občanství, Výtvarná výchova
Časová náročnost: 45 minut

Žáci se v dialogu s lektorem seznámí s historickými kořeny a smyslem Vánoc. Lektor žákům představí některé sbírkové předměty s tematikou Vánoc, žáci pracují se symbolikou těchto předmětů.

Zpět na výpis novinek