317 471 380

Hornické vdovy

15. 12. 2020 Bubákov čte

Název knihy Hornické vdovy, v některých lidech může vyvolat úsměv, v některých veliký smutek z připomínky ztráty blízkého, v dalších lidech zase rozpolcenost.

V knize se setkáváme s vyprávěním žen, které vyrůstaly v hornických rodinách, měli za manžely horníky, přátele mezi nimi a samy některé nakonec musely pracovat v dolech. Vyprávění je psáno jazykem prostým, bez příkras, tak, jak ženy mluví, chovají se a prožívaly svůj život. Kniha začíná příběhy v začátcích socialismu, kdy se hornictví bralo jako prestižní povolání, rodiny měly určité výsady (bydlení, vysoké finanční náhrady, školky a školy) až po dobu, kdy hornictví upadalo a finančně již nebylo tak prestižní. Vše je však jednou vykoupeno nezměrnou bolestí a odhodláním žen. Které přišly z minuty na minutu o manžela, otce svých dětí a hlavně živitele rodiny. Při čtení knihy se člověk může sám zamyslet nad tím, zda by byl stejně silný, jako ony a hlavně si stanovit své priority ve svém životě.

Dana Zelenková


Kniha byla zařazena do programu Bubákov čte a lze si jí půjčit v řevničovské knihovně, do níž byla věnována.


Hornické vdovy

  • Autorka: Kamila Hladká
  • Nakladatel: Dcera sestry
  • ISBN: 978-80-906559-3-5
  • Rozsah:  216 stran
  • Rok vydání: 2019
Zpět na výpis novinek