317 471 380

Knižní ankety a dva tituly bez rekordů

18. 12. 2020 Bubákov čte

Konec roku vždy bývá vyhrazen bilancování vyskakují ankety, které ve svém názvu mají sousloví kniha roku. Jednou z nich např. byla anketa Lidových novin. Při seznámení s jejími výsledky jsem chvilku uvažoval, zda ti lidé, kteří do ní hlasují nejsou přeci jen tak trochu ve své ulitě. Jakoby intelektuály zajímali pouze intelektuálové, a tak letošní vítězkou stala Dana Horáková se vzpomínkami na svého manžela O Pavlovi. Hned za ní skončili dva Kunderové – samotný Milan Kundera a jeho Slavnost bezvýznamnosti a Jan Novák s románovou biografií Kundera. Český život a doba.

Pohled do výsledkové listiny mě dovedl k zamyšlení, zda udělené hlasy vypovídají o stylizaci hlasujících nebo o tom, co skutečně četli, popř. o něčem úplně  jiném. Takže jsem si řekl, že si takový úkrok mohu dovolit i já, a proto chci alespoň krátce upozornit na knihy, jež většina z nás určitě přehlédla.

Meze darwinismu
Následující titul zřejmě nebude trhat žebříčky popularity ani čtenosti, i přesto že lze jeho četbou namáhat vlastní mozkové buňky a a přemýšlet o tom, co se (a zde mluvím především za nás laiky) zdálo tak jasné.
“Tato kniha se snaží ukázat, že dnešní hlavní proud v evoluční biologii, novodarwinismus, není dostatečným vysvětlením evoluce: nic víc, nic míň,” se praví hned v úvodu celé publikace. Možná ještě více o obsahu prozradí zvídavému čtenáři slova Zbyňka Petráčka, který ho v Lidových novinách 11.7.2020 velmi trefně shrnul takto: “Nevnucuje jednu zjevenou pravdu, ale zamýšlí se nad otázkami typu: Kde končí přístup ryze biologický? Kde začíná přístup filozofický? Evoluci jako takovou dnes nezpochybňuje nikdo. Vácha předkládá vývoj evolučních teorií.”
(VÁCHA, J., Meze darwinismu. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 366 s. ISBN 978-80-210-9531-1.)

Shakespearova Anglie
Martin Hilský je dnes zřejmě nejuznávanější český překladatel Shakespearova díla. Ten, kdo se s ním někdy osobně setkal při literárních večerech, debatách, či měl možnost jej sledovat v nějakém videozáznamu na YouTube, zřejmě podlehl jeho osobnímu kouzlu, kterým na své čtenáře i diváky působí. Na některé zarputilce dokáže působit dokonce tak, že si pak najdou cestu k dílu Williama S., které jako nedílnou součást povinné četby na škole raději okruhem obešli. Na sklonku roku 2020 vyšla z pera Shakespearova překladatele, fanouška a propagátora kniha, která se snaží podat plastický obraz o alžbětinské době v co nejširším záběru. Vězte, že to není dílo nestravitelné, neboť autor je proslulý tím, že dokáže promluvit k obyčejným lidem jazykem jim srozumitelným, aniž by utrpěla odbornost. To nakonec čtenáři knihoven zapojených do projektu Bubákov čte mohou posoudit sami.
(HILSKÝ, M., Shakespearova Anglie: Portrét doby. Praha: Academia, 2020, 768 s. ISBN 978-80-200-3168-6.)

Mirek Vachek

Zpět na výpis novinek