317 471 380

Zvýšení členského příspěvku od 1.4.2021

29. 12. 2020 Informace

Schůze členů dne 2.10.2020 schválila úpravu členských příspěvků s platností od 1.4.2021 následujícím způsobem:

○ 290,- Kč – měsíční členský příspěvek
○ 30,- Kč – měsíční členský příspěvek člena sympatizanta – bez nároku na připojení do sítě internet
○ 0,- Kč – měsíční členský příspěvek člena správce přístupového bodu a neziskové organizace (přiznáno na základě rozhodnutí rady)

Vracíme se k původní výši členského příspěvku

Po 14 letech se  měsíční členský příspěvek z 220 Kč vrací zpět na  290 Kč. Spolek totiž již vyčerpal všechny rezervy, které pro financování své činnosti měl a mohl užít. Od roku 2007 se zvedly nejen ceny materiálu, či energií, ale zejména práce. Ne všude totiž stačí nadšení členů, aby se vše řádně vybudovalo a provozovalo. Příkladem za všechny budiž pokládka optických kabelů, popř. náročnější montáže a rychlé servisní zásahy nejen v menších obcích, kde spolek působí.

Zpět na výpis novinek