317 471 380

Scence Café ve Strašecí – 26.1.2020 online v 19.30

26. 1. 2021 AkceInformace

Téma: Slavné kombinatorické problémy a pokroky u jejich řešení

Kombinatorika je oblastí matematiky, která nabízí řadu problémů, jejichž zadání je srozumitelné i pro laiky, ale nalézt jejich řešení může být velmi obtížné. V přednášce zmíníme několik takových nejznámějších problémů, které zůstávají otevřené i po desítky let, ačkoliv se o jejich řešení vědci snaží již desítky let. Zaměříme se převážně na oblast diskrétní geometrie a extremální kombinatoriky.

V prvním Science Café letošního roku přivítáme Martina Balka, který vystudoval MFF UK v Praze. Poté byl postdoktorandem v Alfréd Rényi Institute of Mathematics v Budapešti a na Ben Gurionově univerzitě v izraelské Beer Ševě. Nyní je odborným asistentem na katedře aplikované matematiky MFF UK, kde se věnuje kombinatorice, diskrétní geometrii a Ramseyově teorii. Roku 2017 dostal cenu Josefa Hlávky pro nejlepší studenty. V roce 2019 získal Cenu Neuron pro mladé nadějné vědce v oboru computer science.

Jelikož nám podmínky stále neumožňují uskutečnit klasickou podobu Science Café v kavárně Kaffka, uskutečníme ji v on-line prostředí pomocí aplikace ZOOM a současně ji budeme živě přenášet na Youtube. Věříme, že i tímto způsobem si přednášku užijete.

Registrace na přednášku do programu ZOOM zde.
Bez registrace můžete on-line přednášku sledovat na Youtube.

Zpět na výpis novinek