317 471 380

Děti Volhy a Loutkové divadlo strýčka Otta

23. 4. 2021 Bubákov čte

Možná to byl vydavatelský záměr, možná náhoda, ale v nakladatelství Prostor vyšly na konci roku 2020 dvě knihy, které mají leccos společného a přesto jsou rozdílné.

Děj Dětí Volhy se odehrává v Povolží mezi lety 1917 a 1941 a je o konci osídlení této oblastí Povolžskými Němci, kteří byli potomky osadníků do Ruska pozvaných Kateřinou II. Příběh učitele němčiny, jenž je požádán o soukromé hodiny pro 17letou dívkou, aniž by ji mohl spatřit, se odehrává na pozadí zuřivého vývoje ruských dějin, který v sobě unese nejen dopady VŘSR, tj. kolektivizaci či vznik autonomní německé republiky v rámci Sovětského svazu. ale také lidské osudy včetně lásky, narození dětí, ztráty partnera, růstu dětí a jejich odchodu z domova. Hlavní hrdinové žijí na opuštěném statku a nejbližší lidské obydlí se nachází za řekou Volhou. To umožnilo autorce navodit intimní atmosféru samoty, do níž historie vstupuje především prostřednictvím návštěv druhého břehu a jejího reflektování hlavním hrdinou.
(JACHINA, G., Děti Volhy. Praha: Prostor, 2020. 416 s. ISBN 978-80-7260-468-5.) 

Jinou rodinnou historií je Loutkové divadlo strýčka Otta. Jen místo, víra a národnost i forma zpracování je jiná. Reportážně zpracované paměti členů autorčiny rodiny nutně poskytují jiný pohled. Tentokrát nejsou v roli pronásledovaných Němci, ale židé a děj se neodehrává se na východním konci Evropy, ale v jejím středu a v poválečných letech zejména v západní části Evropy. Knihu lze zčásti číst i jako krátký sumář historie našich končin. Od definitivního zrovnoprávnění židovského obyvatelstva na konci 19. století zase neuplynulo tolik času, a to mezitím přišly jak ekonomické růsty, tak krize či dvě světové války. Vzestupy a pády mnohých rodin bez ohledu na jejich původ. Pro lepší čtení doporučuji přeskočit úvodní seznam rodinných příslušníků – jděte rovnou na příběh, protože při množství postav nemáte šanci si je zapamatovat.
(GRAUMANOVÁ, B., Loutkové divadlo strýčka Otta. Praha: Prostor, 2020. 312 s. ISBN 978-80-7260-474-6.)

Mirek Vachek


Knihy byly zařazeny do programu Bubákov čte a lze si jí půjčit novostrašecké, rudské a řevničovské knihovně, do nichž byly poskytnuty.


Zpět na výpis novinek