317 471 380

Labyrint světa a ráj srdce

27. 10. 2021 Bubákov čte

Nebudu nosit dříví do lesa a v následujícím textu se tudíž nebudu mnoho věnovat obsahu jednoho ze stěžejních děl člověka, po kterém je pojmenována nejedna základní škola i nejedno náměstí. Rád bych touto cestou jen upozornil na přírůstek novostrašecké knihovny, kde se objevil Komenského Labyrint svět a ráj srdce ve výpravném vydání.

To, že v rekatolizovaných Čechách se díla bratského exulanta nevydávala, asi není žádným překvapením. Svou českou premiéru si tato kniha odbyla až roku 1782. Nicméně světe div se, toto dílo bylo v roce 1825 znovu zakázáno. Nového vydání mu bylo dopřáno v revolučním roce 1848 a ke zrušení zákazu došlo až v roce 1862. Výtiskem vydání z tohoto roku disponuje  i novostrašecká knihovna jako dědictvím po místním velice aktivním Čtenářském spolku. Dotčený výtisk si lze prohlédnout, přečíst a prostudovat na místě, ale půjčit domů ne. To lze jen s vydáními o téměř století mladšími (např. z roku 1970).

Vydání z roku 2019, kvůli němuž vznikl tento text, sice neobsahuje vysvětlivky a poznámkový aparát jako u vydání z dob socialismu, ale narozdíl od svých dostupných předchůdců disponuje vedle textu původního vydání (na levých stranách) také textem úpravy do jazyka současnosti (na pravých stranách) a nádhernými kolážemi Miroslava Huptycha. Tím sice toto vydání nabylo na objemu (288 s., oproti 114 stranám vydání z r. 1862) i na váze (3,7 kg), ale zase je obohaceno o další rozměr.

Mirek Vachek


Kniha byla zařazena do programu Bubákov čte a lze si jí půjčit v novostrašecké knihovně, do níž byla věnována.


Labyrint světa a ráj srdce

  • Autor: Jan Amos Komenský
  • Nakladatel: Práh
  • ISBN: 978-80-7252-814-1
  • Rozsah: 288 stran
  • Rok vydání: 2019
Zpět na výpis novinek