317 471 380

Léčba smyslem

31. 12. 2021 Bubákov čte

Kdybych byl knižní influencer, rozmlouval bych vám vánoční kapry. Že jsem ale jen řadový čtenář, omezím se na to, že vám doporučím knihu. Popravdě v tom nacházím větší smysl. A právě o to v té knize jde. O hledání a nacházení smyslu.

Kniha Léčba smyslem vychází se série přednášek, které jejich autor a zakladatel logoterapie Viktor Emil Frankl pronesl na texaské univerzitě v Dallasu v roce 1966. Jinými slovy: Jde o myšlenky formulované před 56 lety. A i kdybychom připustili, že pro knižní vydání je Frankl kompletně revidoval (což asi připustit můžeme), poslední vydání, do kterého mohl zasáhnout, je staré 34 let. Otázka, zda mohou nějak oslovit čtenáře, který vyrostl ve světě, v němž se zhroutila křehká geopolitická rovnováha, základní hodnoty procházejí krizí a úplně všechno, co potřebujeme vědět, se zdá být na internetu, se přímo nabízí.

Odpověď, alespoň ta moje, zní: ano. Neboť principy logoterapie se i v královské lučavce času ukázaly být obecně platnými a funkčními, bez ohledu na vnější podmínky našich životů.

Frankl začíná výkladem dimenzionální ontologie: Domnělé rozpory a chybné interpretace lidských potřeb začasté povstávají z nerespektování dimenzí. Válec promítaný do plochy se z boku jeví jako obdélníka svrchu jako kruh, přičemž oba průměty jsou současně pravdivé a ve své redukci úplně falešné. Podobně člověk promítaný do jedné z dimenzí (biologické, psychologické) bude vždy redukován na neúplný obraz popírající jeho multidimenzionalitu. Riziko zkreslení je tím větší, že vedle falešné rozporuplnosti (válec jako obdélník a současně kruh) v něm figuruje také falešná shoda (průmětem válce, koule a jehlanu na plochu pod nimi je týž kruh, jakkoli v jiné dimenzi nemají nic společného). Toto maličko spektakulární entrée (v knize ho doprovázejí velmi i názorné obrázky) je nutné pro pochopení noologické dimenze, z které k projekci člověka do dalších dimenzí dochází. Protože právě ji Frankl svou logoterapií oslovuje.

V ní, v noologické dimenzi, která se ptá po smyslu života, ale také po smyslu jedné každé situace, leží těžiště zájmu třetí vídeňské školy, jak bývá logoterapie někdy označována (vedle Freudovy psychoanalýzy a Adlerovy individuální psychologie).

Není jistě účelem této recenze podat podrobný popis logoterapie, nýbrž alespoň rámcový popis knihy. Ještě dvě premisy je přesto nutné zmínit. Člověk je člověkem ne proto, že má vyšší kognitivní funkce, ale proto, že je schopen vnímat transcendentní rozměr života. Sebepřesah, říká Frankl, je jedním z určujících znaků lidství. Proto je také vůle ke smyslu stejně legitimním konceptem jako vůle ke slasti (Freud) a vůle k moci (Adler).

S tím souvisí pevná vázanost lidského pocitu štěstí na smysl. Je absurdní usilovat o štěstí; štěstí je vedlejší produkt naplnění smyslu. Podobě jako když vypadne v celém domě elektřina, nehledáme světlo, ale baterku. Pro kvalitní, šťastný, ano naplněný život je důležité hledat smysl. „Smysl,“ konstatuje Frankl, „můžeme odhalit, ale ne vynalézt.“ Je něčím vnějším, něčím mimo člověka. Není žádnou projekcí jeho přání a tuh. Naším životním úkolem není něčemu smysl dát, ale nalézt ten, který daná životní situace už vždy nese.

Pozornému čtenáři se jistě začíná drát na jazyk otázka, jestli sebepřesah, ukotvení smyslu mimo člověk a potřeba jeho nalézání nehraničí už s oblastí náboženské víry. Takového čtenáře mohu uklidnit – nemýlí se. Rozhodně ano. Také proto věnuje Frankl celou poslední kapitolu knihy vztahu logoterapie a teologie, neboť je-li logoterapie intervence do noologické dimenze člověka, je nemožné, aby se tu nepotkávala s náboženským rozměrem naší existence. Přesto je také zcela autonomním terapeutickým směrem, neboť smysl hledají i lidé bez náboženské víry. S vědomím transcendentního, tzv. posledního smyslu, je ovšem její potenciál přirozeně větší.

Kniha je napsaná velmi čtivě, srozumitelně a jasně a díky velkému množství kazuistik je přístupná i lidem bez psychologické či teologické průpravy. Frankl je navíc velmi zábavný vypravěč. Pokud vás terapeutická intervence popř. dimenzionální ontologie jen trochu zajímají, rozhodně si ji přečtěte. Má to smysl.

Petr Kukal


Kniha byla zařazena do programu Bubákov čte a lze si jí půjčit v novostrašecké knihovně, do níž byla věnována.


Léčba smyslem
Základy a aplikace logoterapie

  • Autor: Viktor Emil Frankl
  • Nakladatel: Portál
  • ISBN: 978-80-262-1723-7
  • Originál: The Will to Meaning
  • Překlad: Ondřej Fafejta
  • Rozsah: 184 stran
  • Rok vydání: 2021
Zpět na výpis novinek