317 471 380

Život na naší planetě

14. 1. 2022 Bubákov čte

Další dokumentární kniha (i stejnojmenný doprovodný film) z pera slavného britského přírodovědce a známého popularizátora přírodních krás z televizních dokumentů britské BBC. Tato se ale na rozdíl od jeho předešlých liší v tom, že v ní autor rekapituluje své znalosti a postřehy nabyté nejen během práce pro BBC, což shrnuje v části první nazvané příhodně „Mé svědectví“, ale také navrhuje, co dělat a jak se začít k naší planetě a jejím obyvatelům chovat, abychom se jako celé lidstvo vyhnuli načrtnutým černým scénářům v první části.

Téměř celá první část (bezmála polovina knihy) přibližuje chyby a přešlapy lidstva, kterých se až do současnosti dopouštíme. Z toho důvodu představuje poměrně náročné čtení, pokud si každý z nás skutečně uvědomí, co svým chováním a svými činy přírodě, respektive sám sobě do budoucna, působí.

Pokud se čtenář přes tuto část přenese, dostává se k optimističtější polovině. Autor mu nabídne možná řešení, jak se začít chovat, abychom se vyhnuli úplnému vymizení lidské civilizace, což nám dle autora nevyhnutelně hrozí, pokud nenastane zásadní změna v našem chování a smýšlení.

Tato kniha není lehké čtení, pokud je člověk alespoň trochu empatický a sebekritický. Nicméně veškerá problematika je vysvětlena jednoduše, srozumitelně (pokud je přece jen něco nejasné, je k dispozici slovníček pojmů doplněných o poznámky k uvedeným studiím) a v souvislostech. Knihu bych doporučila k přečtení každému, protože poučení se z našich chyb a změna je možná, pouze pokud se svět spojí, jednotlivé státy zapomenou na své spory a začnou jednat společně v zájmu planety, respektive v zájmu budoucnosti lidstva na této planetě.

Jana Vanická Civínová


Kniha byla zařazena do programu Bubákov čte a lze si jí půjčit v novostrašecké a rudské knihovně, do nichž byla věnována.


Život na naší planetě
Mé svědectví a vize pro budoucnost

  • Autor: David Attenborough
  • Nakladatel: Práh
  • ISBN: 978-80-7252-884-4
  • Originál: A Life on Our Planet: My Witness Statement and A Vision for the Future
  • Překlad: Jiří Petrů
  • Rozsah: 264 stran
  • Rok vydání: 2021
Zpět na výpis novinek