317 471 380

Bílá voda

1. 7. 2022 Bubákov čte

Nejnovější román Kateřiny Tučkové úchvatným způsobem seznámí čtenáře se životem řeholnic a poměry v církvi i v běžném občanském životě od 50. let do současnosti. Po studiu historických pramenů, odborných knih a v neposlední řadě i autentického vyprávění samotných pamětníků a pamětnic nám předkládá vpravdě ucelený obraz tehdejších poměrů v církvi i ve společnosti a to vše umně zakomponováno ve velmi čtivém románu. Otázku osobní statečnosti, odvahy, morálního kreditu, empatie a lidskosti objevujeme v celém ději. Na druhé straně pak i strach, slabošství, kariérismus, intriky, honba za „dobrým bydlem“, zlo a nenávist pramenící z hlouposti a nevědomosti. Na příběhu Leny prchající před minulostí, která se objeví v bělovodském klášteře v zapadlém koutě pohraničních hor, nám spisovatelka přiblíží těžké životní osudy řádových sester i nešťastných žen, kterým svým lidským přístupem a empatií pomohly v těžké situaci najít nový smysl bytí. Osud Leny je těsně spjat s bělovodským klášterem a démoni totalitního bezpráví se vkrádají i do jejího života. Celým románem se jako nit prolíná dosud nedořešená otázka rovnoprávného postavení žen v církvi a ve společnosti.

Boj za svobodu, osobní statečnost a upřednostnění vyšších cílů před osobními výhodami je mementem platným v každé době, zvláště pak v kontextu s dnešní válkou na Ukrajině.

Jana Civínová


Kniha byla zařazena do programu Bubákov čte a lze si jí půjčit v novostrašecké, řevničovské a rudské knihovně, do nichž byla věnována.


Bílá voda

  • Autorka: Kateřina Tučková
  • Nakladatel: Host
  • ISBN: 978-80-275-1057-3
  • Rozsah: 688 stran
  • Rok vydání: 2022
Zpět na výpis novinek