317 471 380

AKTUALIZACE – Schůze členů 11.5.2023 od 17.30 v Bubáčku

3. 4. 2023 Informace

Rada spolku svolala na čtvrtek 11.5..2023 schůzi členů do sídla spolku od 17.30 s níže uvedeným programem:

1.Zahájení
2.Účetní uzávěrka
3.Informace o dění ve spolku – daňová oblast
4.Diskuze nad plánovanými projekty
5.Různé
6.Závěr

Zpět na výpis novinek