317 471 380

Souhrn informací – daňová povinnost spolku

18. 4. 2023 InformaceLegislativa

Pro lepší informovanost naších členů shrnujeme dění v daňové oblasti našeho spolku:

  • 14.9.2022 – ověření činnosti spolku Finančním úřadem
  • 29.9.2022 – reakce na šetřemí FÚ
  • 18.11.2022 – výzvy FÚ k podání dodatečného daňového tvrzení k dani z příjmů právnických osob za roky 2019, 2020, 2021
  • prosinec 2022 – podání dodatečných daňových přiznání – jako zdanitelné příjmy byly na základě pokynu FÚ označeny členské příspěvky označené ve výpisu z účtu textovou poznámkou jako platba za internet apod.
  • leden 2023 – výzva FÚ k registraci DPH a registrace k DPH na základě této výzvy a následné podání přiznání k DPH a kontrolní hlášení za roky 2020-22 – příspěvky jsou na základě pokynu FÚ považovány jako příjmy s DPH
  • únor – duben 2023 – uložení sankcí za zpětné podání DPH a kontrolních hlášení, a tím i opožděnou platbu DPH, FÚ ve většině případů sankce zmírnil
Zpět na výpis novinek