317 471 380

Rozinky v blátě

17. 5. 2024 Bubákov čte

Píše se rok 1951 a do pražského Josefa se přistěhuje rodina Neumanova. Tatínek Oskar je zaměstnancem Československé státní pojišťovny, maminka Zlata v domácnosti a jejich synové Samuel a Tomáš jsou kluci, jak mají být.

Brzy se ukáže, že tatínek v Josefově před válkou žil a že mnoho lidí zná z dob svého dětství. Postupně díky jeho bonmotům a promluvám se syny poznáváme sousedy, dozvídáme se o jejich osudech a sledujeme místní miniaturní židovskou komunitu. Tatínek je vzdělaný a hovoří s chlapci i maminkou spisovně, komentuje události doma i v zahraničí. Navštěvuje pravidelně synagogu a vede oba syny ke zbožnosti.

Prostřednictvím živých dialogů a místních příběhů se čtenář může nenápadně vzdělat v jidiš a hebrejštině, poznat místní katolíky i evangelíky, ale i policejní praktiky. Tatínek potají skupuje od sběratelů obrazy a předměty z domácnosti maminčiných rodičů a nosí je mamince jako dárky. Maminčin tatínek byl malíř, a i ona si s tatínkovou pomocí zřídí vlastní ateliér. Malováním obrazů, na nichž nejsou žádní lidé, se snaží vyrovnat s minulostí, ale nedaří se jí to a svůj vnitřní boj nakonec prohraje.

Čas běží a chlapci rostou. Oba vystudují gymnázium. Samuel pokračuje  studiem literatury na Filosofické fakultě, Tomáš se stane rebelem a místo na vysoké školy ho čeká vojna. Na počátku normalizace se Samuel chystá na doktorát…

Jaroslav Hrouda, učitel dějepisu a zapřisáhlý komunista, se po výkladu o Slovanech pustil do výkladu o náboženství. Marta, protože byla pilná žákyně se okamžitě přihlásila a vyjmenovala všechny kostely v nejbližším okolí a připočetla k nim i synagogy. Učitel Hrouda řekl, že je to sice pěkné, že ví, kolik kostelů a synagog v okolí je, ale že do nich stejně nikdo nechodí.

„Tak to teda není pravda!“ vykřikl Venca Prkno, ačkoli sám byl pokřtěný neznaboh, stejně jako jeho otec. „Ženský z Františku do kostela choděj! Jděte se v neděli ráno kouknout ke svatýmu Haštalovi!“
„Nebo ke svatýmu Duchu,“ přidal se Franta Skalník.
„Nebo k Salvátoru,“ nezůstal pozadu Rudolf Gottlieb.
„Nebo ráno o šábesu ke Staronové synagoze,“ doplnil ten výčet Samuel Neuman.
„Ticho! Ticho tady bude! Všichni, kdo teď mluvili bez dovolení mi dají žákovské knížky!“ zařval. „Tady nejsme v židovské škole!“
„To máte recht,“ pravil souhlasně Ernest Bloch a Samuel Neuman s Věrou Hainišovou se začali hlasitě smát a s nimi půlka třídy.

Iva Vachková


Kniha byla zařazena do programu Bubákov čte a lze si jí půjčit v novostrašecké knihovně.


Rozinky v blátě
Dva tucty střepů

  • Autor: David Jan Novotný
  • Nakladatel: Ikar
  • ISBN: 978-80-249-5165-2
  • Rozsah: 392 stran
  • Rok vydání: 2023

 

Zpět na výpis novinek