317 471 380

Blokování webů s nepovoleným hazardem

17. 1. 2017 Legislativa

Problematice zamezení přístupu ke stránkám s nepovlenými hazardními hrami se věnuječlánek na serveru Lupa.cz (Jak mají poskytovatelé blokovat weby s hazardem? Metodika je konečně tady. Pro zájemce ještě uvádíme odkaz na metodiku ministerstva financi, která se této problematice věnuje. Důležitým zdrojem pro povinnost blokování je zákon. č. 186/20166 Sb., o hazardních hrách, který nabyl účinnosti dne 1.1.2017 (ten si zájmeci mohou vyhledat na Portálu veřejné správy.

Zpět na výpis novinek