317 471 380

SCHWANITZ, D., Vzdělanost jako živý dialog s minulostí

6. 3. 2017 Bubákov čte

aneb Vše, co musíte vědět, chcete-li rozumět přítomnosti

První a ani druhé české vydání knihy německého spisovatele, kulturního historika a profesora anglistiky na univerzitě v Hamburku, není u nás už běžně k dostání. Přitom jde o literaturu povinnou k přijímacích zkouškám na humanitní obory našich vysokých škol. Čím to je? Jde o knihu neobyčejně čtivou.

Oficiální upoutávky byly celkem nudné: „V první části, nazvané Vědění autor skicuje obrysy klasické vzdělanosti. Dějiny Evropy představuje jako velký příběh… Provází nás rovněž literaturou, uměním, hudbou, filozofií, ideologiemi, teoriemi a vědeckými obrazy světa. Ve druhé části, nazvané Znalost, se zabývá komunikací…, například řečí, světem knih a novin. Pojednává o pravidlech, podle kterých se komunikuje mezi vzdělanci, a zejména o způsobech, jak vědění používat.“

Jenomže když se začtete a zapomenete na všechny výklady textu, kniha vás prostě uchvátí. Je neobvyklá – dává věci, které znáte, do někdy nečekaných souvislostí; je vtipná a má nadhled, četba vás nesmírně baví, říkáte si: co se ještě dozvím o knížkách, obrazech, hudebních dílech… nepředpokládatelného, nečekaného, zajímavého? Jedno je jisté – ve faktografii se spis nikdy nemýlí.

Ponechme stranou to, jaký je rozdíl mezi Věděním a Znalostí, zapomeňme na teorie. Chcete svoje znalosti ze střední školy porovnat s názorem někoho, kdo je prostě dál? Tak do toho! Některé části vás rozesmějí a některé třeba i šokují. Ale je to četba živá, autor se neschovává za mínění jiných, dává své názory všanc. Ve světě papouškování je to cenná deviza. Myslet si můžete své.

Jestliže si někdy při čtení budete připadat nedostatečně vzdělaní v jakýchkoliv souvislostech, můžete udělat jednu jednoduchou věc – obrátit se na internetové encyklopedické vědění. Postaví vás zpátky na zem bez duchovní újmy.

A hodnota na přidanou? Funkční zkratka.

Úryvek:
„Ještě nebezpečnější oblast vědění, která má přímo ráz aminovaného území, je televizní program. Často hraje v každodenních hovorech důležitou roli, neboť lze předpokládat, že mnohé pořady zhlédli zároveň mnozí jiní. Protože se každý orientuje, prozrazuje znalost televizního programu a četných různých typů vysílání mnoho o intelektuální úrovni a zájmech příslušné osoby i o způsobu, jak tráví čas. Vyjde-li najevo, že je někdo znalcem odpolední talk-show, pak je takový člověk buď spisovatel, nebo je nezaměstnaný s proletářským vkusem a minimem sociálních kontaktů, který vysedává odpoledne s pivem v ruce před televizí, místo aby četl Shakespearova Hamleta v originále.“

Iva Vachková


Kniha byla zařazena do programu Bubákov čte a byla věnována novostrašecké knihovně, kde si ji lze půjčit.


Vzdělanost jako živý dialog s minulostí
Vše, co musíte vědět, chcete-li rozumět přitomnosti

  • Autor: Dietrich Schwanitz
  • Nakladatel: Prostor
  • ISBN: 978-80-7260-273-5
  • Název v originálu: Bildung. Alles, was man wissen mus
  • Překlad: Petříček, Miroslav, Petříčková, Daniela
  • Rozsah: 552 stran
  • Rok vydání: 2013 (2. české vydání)
Zpět na výpis novinek