317 471 380

DRÁPAL, J., Poslušen zákonů své země a svého stavu

24. 3. 2017 Bubákov čte

Už v dětství mě trápila otázka, jak někdo může hájit zločince, o kterém ví, že trestný čin skutečně spáchal. Jak je možné zapřít sebe sama ve prospěch někoho, kdo se mi svými činy protiví, kdo zavraždil jiného člověka; a třeba ne jen jednoho? Dítě bývá nakloněno k rychlým a jasným soudům, často nespravedlivým. Jak roste, vnímá, že všechno na světě je tak nějak složitější, a to i institut tzv. ex offo, kdy je advokát ze zákona povinen převzít případ, který mu byl přidělen.

Zajímavým příspěvkem k přemýšlení o této problematice je publikace někdejšího studenta práv Jakuba Drápala, který je autorem knihy Poslušen zákonů své země a svého stavu (Kamill Resler – obhájce K. H. Franka). Líčí v ní pracovní i lidskou zkušenost člověka, kterému byl přidělen skutečně náročný úkol: hájit vysoce postaveného, a tudíž hodně nenáviděného nacistu. Ani Kamill Resler se ho neujímal lehce. Byl to však profesionál na svém místě, muž schopný uvažovat v širších souvislostech a především ohromně lidsky a empaticky. Tak ho alespoň líčí Jakub Drápal ve své knize. Jeho postoje a jednání dokládá celou řadou citací z dobových dokumentů, rozsáhlým poznámkovým aparátem, věnuje se pečlivě nejen případu nejvýraznějšímu, tedy obhajobě K. H. Franka, ale nabízí bližší pohled i na případy zdánlivě nevýznamné. Člověk si při čtení často klade otázku, jestli by byl schopen podobného nadhledu a zodpovědnosti, jakou na sebe vzal Kamill Resler.

Přestože publikace není jazykově úplně přítulná a je znát, že její autor ještě není tzv. vypsaný, je srozumitelná jakémukoli čtenáři, a to i tomu, který není vzdělán v oblasti práva nebo historie. Přináší mnoho seriózních dat, souvislostí a podnětů k zamyšlení a skutečně lidský pohled na věci a události, které jsou složitější, než se na první pohled může zdát.

Zuzana Vojtíšková


Kniha byla zařazena do programu Bubákov čte a byla věnována novostrašecké knihovně, kde si ji lze půjčit.


Poslušen zákonů své země a svého stavu
Kamill Resler – obhájce K. H. Franka

  • Autor: Jakub Drápal
  • Nakladatel: Auditorium
  • ISBN: 978-80-00-03698-4
  • Rozsah: 256 stran
    Rok vydání: 2014 (1. vydání)
Zpět na výpis novinek