317 471 380

HLAVÁČEK, P. (ed.) : Západ, nebo Východ? České reflexe Evropy 1918-1948

5. 5. 2017 Bubákov čte

Pro české země, ležící v srdci Evropy, byla kulturní a politická volba mezi Východem a Západem vždy tématem. Dost často osudovým. Po krátké periodě Velké Moravy se obyvatelé našeho území na mnoho set let přimkli k Západu. Změnilo se to až za obrozenců v 19. století, kdy začal proces „mentálního vydrolování“ Čechů ze Západu, který od té doby s peripetiemi pokračuje. Pojem v uvozovkách pochází z pera historika Petra Hlaváčka, sestavitele víc než 800stránkové antologie textů, jimiž na dané téma esejisticky přispěli čeští myslitelé od vzniku první republiky do nástupu komunismu (1918-1948). Vznikem ČSR v podobě prozápadní liberální demokracie (editor to přirovnává k zázraku) se geopolitická volba Východ-Západ stala určujícím tématem veřejných debat. Vstupovali do nich demokraté, předjímající evropskou integraci, i nacionalisté doufající, že Češi vše přečkají, pokud se mezi velmocemi a jejich zájmy budou schopní nějak přikrčit. Se vznikem obou totalit, komunistické a nacistické, přibývá hlasů vábících do Čech cizí pány. Ve fascinujícím defilé názorů jsou myslitelé (Masaryk, Rádl, Šalda, Patočka, Peroutka, V. Černý) konfrontováni s bojovníky za nějakou pravdu (Durych, J. A. Baťa, Vančura) i s vemlouvavě argumentujícími darebáky (E. Moravec, J. Fučík, Vajtauer, Gottwald, Nejedlý).

Je to kniha ke klidnému a hloubavému čtení, které vydrží několik večerů. Bude zajímat každého, kdo přemýšlí o tom, jak se malý stát ve střední Evropě má chovat, aby přežil v důstojně demokratické podobě. Staří Češi v té knize řeší naše absolutně současné otázky. Pozoruhodné je, že Petr Hlaváček v úsilí mapovat české reflexe Evropy nepřestává a chystá hned dvě další antologie. Představí v nich jednak to, co bylo u nás k tématu řečeno před rokem 1918, jednak texty publikované po roce 1948. Defilé českého myšlení o Evropě tak bude kompletní.

Pavel Kosatík


Kniha byla zařazena do programu Bubákov čte a byla věnována novostrašecké knihovně, kde si ji lze půjčit.


Západ, nebo Východ? České reflexe Evropy 1918-1948

  • Autor: Petr Hlaváček (ed.)
  • Nakladatel: Academia
  • ISBN: 978-80-200-2606-4
  • Rozsah:  840 stran
  • Rok vydání: 2016 (1. vydání)
Zpět na výpis novinek